Digimarkkinoinnin yleisimmät haasteet

Vaikka digimarkkinointi mielletäänkin tänä päivänä yhdeksi markkinoinnin tehokkaimmista muodoista, on siinäkin omat haasteensa. Jotta digimarkkinointi onnistuisi, on yrityksen sivuille saatava liikennettä ja sitä kautta potentiaalisia ostajia. Tämä on yksi yleisimmistä haasteista. Toinen yleinen haaste liittyy kestävään kasvuun. Kasvu ei saisi olla lyhytaikaista, vaan sen tulisi jatkua.


18 Dec 2019